สิทธิพิเศษ !! โทรมานัดหมายล่วงหน้า

โทร. 045-511777

นัดหมายนำรถเข้ารับบริการ ล่วงหน้า 1 วัน

รับส่วนลด 10% ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่

ส่วนลดเดือนเกิด ลดค่าแรง 30% ค่าอะไหล่ 10% (เข้ารับบริการในเดือนเกิด)

1 thought on “สิทธิพิเศษ !! โทรมานัดหมายล่วงหน้า”

Comments are closed.